ارزش‌گذاری

در چه زمینه ای ارزش گذاری می کنیم؟

 

ارزش‌گذاری

ارزش گذاری

 

دپارتمان ارزش‌گذاری دادفلامینگو، به عنوان نخستین شرکت دانش بنیان کشور درزمینه ارائه خدمات حقوقی و ارزشگذاری دارایی های نامشهود، با بهره گیری از تیم متخصص، متشکل از دانش آموختگان ممتاز داخل و خارج و متخصصان و ارزیابان مجرب، به همراه کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه ارزش گذاری روش مند و قانونی دانش فنی، دستاوردهای علمی، دارایی های نامشهود و استارتآپ ها را در تمامی حوزه های صنعتی و خدماتی کشور برعهده داشته و در راستای تسهیل تجاری سازی دانش بومی کشور گامهای مهمی برداشته است.

مجوزها و افتخارات

 

 • اولین دارنده مجوز سادان
 • دارای تاییدیه شرکتهای دانش بنیان در حوزه خدمات تجاری سازی از کارگروه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

اهداف ارزش گذاری

 

 • جذب سرمایه

 • تجدید ارزیابی

 • تعیین مبلغ فروش حق امتیاز و لیسانس فناوری

چه زمانی به ارزش گذاری نیاز دارید؟

 

 • تدوین برنامه تامین مالی برای بلند مدت
 • شروع مذاکره با سرمایه گذاران
 • تقسیم سهام بین بنیانگذاران
 • ادغام دو یا چند کسب و کار
 • فروش و یا اعطای حق بهره برداری از فناوری
 • ارزیابی جذابیت فرصت های سرمایه گذاری
2000++حجم قرارداد مدیریت شده(میلیون دلار)
500+شرکت و سازمان همکار
75000+ارزشگذاری دارائی های نامشهود(میلیارد ریال)
50+پروژه تجاری سازی بین المللی

تیم ارزش گذاری دادفلامینگو، پا یبند به رعایت اصول

اصول و ارزش ها

تضمین توان مندی علمی و تخصصی، انصاف،‌استقلال و بی طرفی

اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای اصول محرمانگی اطلاعات

واقع نگری و شفافیت بازنگری و بهبود مداوم

مشاوره با حمایت ویژه کسب و کارهای دانش بنیان