خدمات تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته
خدمات حقوقی، قراردادها، ارزش‌گذاری، مالی و تجاری سازیدرباره دادفلامینگو

دادفلامینگو اولین شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری فناوری است.


1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی


اخبار و انتشارات


افتخارات و رویدادها