مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پیداست، براي توجیه نمودن سرمایه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و یا شخص حقیقی) تنظیم می شود.مطالعه امکانسنجی که از آن با عنوان مطالعات  فاز صفر نیز یاد می شود به منظور شناسایی توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری پروژه ها انجام می شود. هدف از انجام یک مطالعه امکان سنجی هدف آن تحلیل و توجیه پروژه از نظر امکان سنجی فنی، کارآیی کسب و کار و  اقتصادی بودن آن است. انجام مطالعات امکانسنجی یکی از فعالیتهای مهم در فاز آغاز پروژه است. به عبارت دیگر مطالعه امکانسنجی ابزاری است برای اخذ تصمیم درباره انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری جهت اجرای یک طرح.

مشاوره سرمایه گذاری

1 . بخش اولآشنایی با موضوع و مجری طرح
3 . بخش سوممطالعات فنی و برآورد امکانات زیربنایی طرح
5 . بخش پنجمبرآورد هزینه‌های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
7 . بخش هفتمتعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح
2 . بخش دوممطالعات بازار
4 . بخش چهارمبرآورد هزینه های سرمایه‌گذاری طرح
6 . بخش ششمپیش‌بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

مطالعات بازار

ارزیابی مالی

مطالعات فنی

ارزیابی اقتصادی

مشاوره سرمایه گذاری

همه افراد نمی‌توانند در بازار بورس موفق عمل کنند؛ حالا یا به این دلیل که شرایط و زمان کافی برای یادگیری این بازار را ندارند یا از تجربه کافی برای مدیریت سبد سهامشان برخوردار نیستند. در این شرایط، شرکت‌هایی از سمت سازمان بورس، مجوز فعالیت مشاوره‌ای گرفته‌اند. این افراد می‌توانند با مراجعه به چنین شرکت‌هایی از آنها برای خرید و فروش خود در بازار بورس مشاوره سرمایه گذاری بگیرند. این شرکت‌ها که با نام شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری شناخته می‌شوند معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارند که بر اساس تحلیل و بررسی آنها پیشنهادها و سیگنال‌های خرید و فروش را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و حتی شرکت‌های سبدگردانی اجازه تضمین سود ندارند و مشتری باید با علم به عملکرد آنها به این شرکت‌ها تکیه کند.

خدمات شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

۱- خدمات تحقیقات سرمایه گذاری:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری گزارش هایی در رابطه با تحلیل بازارهای سرمایه و موضوعاتی همچون اقتصاد کلان و بازارهای جهانی را با تعرفه مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهد.

۲- سبدگردانی:

شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری که مجوز سبدگردانی دارند از طرف سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مدیریت سرمایه آنها را به طور اختصاصی در اختیار می‌گیرند.

۳- صندوق های سرمایه گذاری:

یکی از راه هایی که شرکت های مشاوره سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه مشتریان خود پیشنهاد می دهند سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۴- آموزش:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری که مجوز آموزش در حیطه بازار سرمایه را دارند با برگزاری دوره های آموزشی به آموزش در زمینه سرمایه‌گذاری می پردازند.

۵- مدیریت ثروت:

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توانند مشاوره های خود را فراتر از بازار سرمایه ارائه بدهند و به صورت اختصاصی در بازارهای مالی مختلف سرمایه مشتریان خود را مدیریت نمایند.مشاوره رایگان کسب و کارهای دانش بنیان...