دادفلامینگودادفلامینگو


تیم دادفلامینگو

اعضای تیم دادفلامینگودکتر یوسف قاسمی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای حقوق فناوری‌های نوین و مالکیت فکری
   
محمدحسین فروتن
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان تجاری سازی
کارشناس ارشد مهندسی عمران
 
زهرا قاسمی
عضو هیئت مدیره و ناظر در مدیریت مالی و اداری
کارشناس ارشد مهندسی شیمی
ساناز حسینی کلاهی
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی و قراردادی
کارشناس ارشد حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی از دانشگاه منچستر انگلستان
   
حسین فلاحی
مدیر دپارتمان ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
   
دکتر کورش مجدزاده
متخصص حقوقی ارشد - هماهنگ‌کننده دوره کارآموزی حقوقی
دکترای حقوق دریایی از دانشگاه منچستر انگلستان
   
مریم آبایی
متخصص حقوقی ارشد
کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه هاروارد آمریکا
   
محمدهادی کاظمی
متخصص حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
   
امیرحسین جوان
متخصص حقوقی - سرپرست تیم حقوق استارتاپ‌ها و فناوری
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی
   
زهرا جعفری
دستیار حقوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در دانشگاه شهید بهشتی
   
حنانه حیدری
دستیار حقوقی
کارشناسی حقوق از دانشگاه قم
 
فهیمه ذبیحی فیض آبادی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
نگار افشاری
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
طیبه طاهری
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناسی مهندسی صنایع
   
کیوان حقیقی
کارشناس ارزش‌گذاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی
 
پانیذ مصداق
دستیار ارزش‌گذاری
کارشناسی مهندسی صنایع
 
مهسا دهقان
هم‌بنیان‌گذار و مدیر لامینگو
کارشناس حقوق
 
یاسین فلاح
هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فنی لامینگو
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 
وحید ترابیان
برنامه نویس ارشد و مدیر فنی پروژه لامینگو
کارشناس اشد مهندسی عمران
 
فائزه جانثاری
مسئول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
کارشناسی ارشد روانشناسی
 
نرگس میره‌ای
رئیس دفتر مدیرعامل
کارشناسی ارشد روانشناسی
علیرضا کوهی
متخصص مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری