تجربه زیسته تحصیل حقوق در انگلستان

در گفت‌و‌گوی سوم سیاحت‌نامه با عنوان « تجربه زیسته تحصیل حقوق در انگلستان»، پای سخنان آرمان رشیدی، دانش‌آموخته حقوق انگلستان و ولز از دانشگاه University of Law لندن نشستیم.

 

این برنامه که دبیری آن را امیرحسین جوان برعهده داشت عصر روز دوشنبه 3 آبان 1400 توسط فلامینگوکالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار گردید.