کارگاه اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات حقوقی


فلامینگوکالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار می‌کنند:
کارگاه اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات حقوقی

سخنرانان:
سید حمیدرضا موسوی
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس کارگاه‌های حقوقی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
مشاور امور مالیاتی و متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری

محمد امین نجفی
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس کارگاه‌های حقوقی
متخصص و پژوهشگر حوزه مالکیت فکری و شرکت‌های تجاری

زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه ۲۲ مهرماه
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۲۰ به مدت ۶ ساعت
نحوه برگزاری: آنلاین با ظرفیت محدود حضوری

جزئیات بیشتر، سرفصل‌های کارگاه، آشنایی با سخنرانان و لینک ثبت‌نام:
https://evnd.co/CISuv

همراه با تخفیف ویژه خرید بلیت زودهنگام و ثبت‌نام گروهیمقالات مرتبط