مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره جذب سرمایه

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پیداست، براي توجیه نمودن سرمایه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و یا شخص حقیقی) تنظیم می شود.مطالعه امکانسنجی که از آن با عنوان مطالعات  فاز صفر نیز یاد می شود به منظور شناسایی توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری پروژه ها انجام می شود. هدف از انجام یک مطالعه امکان سنجی هدف آن تحلیل و توجیه پروژه از نظر امکان سنجی فنی، کارآیی کسب و کار و  اقتصادی بودن آن است. انجام مطالعات امکانسنجی یکی از فعالیتهای مهم در فاز آغاز پروژه است. به عبارت دیگر مطالعه امکانسنجی ابزاری است برای اخذ تصمیم درباره انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری جهت اجرای یک طرح.

مشاوره سرمایه گذاری

مطالعات بازار

ارزیابی مالی

مطالعات فنی

ارزیابی اقتصادی

مشاوره جذب سرمایه

جذب سرمایه برای یک استارت آپ یا کسب و کار جدید می تواند چالش برانگیز باشد، اما نا ممکن نیست. با داشتن یک طرح کسب و کار قوی، شبکه سازی و ایجاد روابط با سرمایه گذاران بالقوه، شرکت در رویدادها و مسابقات استارتاپ، و بررسی گزینه های تامین مالی جایگزین، می توانید شانس خود را برای تامین بودجه مورد نیاز برای تحقق ایده خود افزایش دهید. افزایش سرمایه یک فرآیند است و همه استارت آپ ها به یک اندازه یا به یک روش جذب سرمایه نمی کنند، بنابراین برای نتایج متفاوت آماده باشید و برای فرصت های جدید پذیرا باشید.

جذب سرمایه می تواند رشد استارتاپ شما را افزایش دهد، اما دانستن اینکه چه زمانی باید این فرآیند را شروع کنید دشوار است. جذب سرمایه به سادگی مطرح کردن ایده و دریافت پول نیست. در واقع انتخابی است که باید به دقت در مورد آن فکر کنید.

در مورد زمان بندی درخواست خود تعمد داشته باشید. بر اساس تجربه ما، زمان ایده آل زمانی است که شما یک مدل کسب و کار اثبات شده دارید و برای تامین مالی ناامید نیستید. د نظر داشته باشید که درخواست پول زمانی که از قبل در موقعیت قدرتمندی هستید، به جلب اعتماد سرمایه گذار کمک می کند.

دادفلامینگو می تواند در فرایند جذب سرمایه در کنار شما باشد و با ارائه خدمات تخصصی در حوزه ارزشگذاری و مسائل حقوقی، احتمال موفقیت شما را افزایش دهد. از جمله موضوعاتی که در جلسات مشاوره تامین مالی و جذب سرمایه مطرح می شوند عبارتند از:

  • انواع سرمایه گذاران و مدل های تامین مالی
  • از چه زمانی باید شروع به جذب سرمایه کرد
  • چه مقدار سرمایه باید افزایش داد
  • قبل از شروع چه کاری باید انجام داد و چه طور باید شروع کرد
  • نکات مهم و ضروری در فرایند جذب سرمایه از حیث ارزش کدامند
  • مفاد مهم انواع قراردادهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه کدامند

مشاوره رایگان کسب و کارهای دانش بنیان...