ویدئوی کامل وبینار آشنایی با خدمات قرارداد هوشمند


وبینار آشنایی با خدمات قرارداد هوشمند:


بی‌اثرسازی تحریم‌ها برای عقد قرارداد‌های تجاری یا جذب سرمایه‌گذار خارجی

این وبینار با سخنرانی جناب آقای دکتر قاسمی، مدیرعامل محترم مجموعه دادفلامینگو و لامینگو، جناب آقای دکتر محمدی، دبیر محترم ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌‌سازی، جناب آقای دکتر خسروپور، مشاور محترم دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌‌سازی و جناب آقای دکتر سمیعی، مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و فناوری گیلان و همچنین با همکاری مرکز تعاملات بین‌‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 1 خرداد 1400 برگزار شد.


 مقالات مرتبط