سیاحت‌نامه حقوقی: تجربه زیسته تحصیل حقوق در انگلستان


فلامینگوکالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار می‌کنند:

«سیاحت‌نامه حقوقی»
گفت‌و‌گوی سوم: تجربه زیسته تحصیل حقوق در انگلستان

در گفت‌وگو با:
آرمان رشیدی
• دانش‌آموخته حقوق انگلستان و ولز از دانشگاه University of Law لندن

دبیر رویداد: امیرحسین جوان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ تا ۲۱.
پخش از: صفحه اینستاگرام فلامینگو کالج به آدرس:

http://instagram.com/flamingocollegeمقالات مرتبط