ارزش‌گذاری فناوری

خروجی فرآیند تحقیق و توسعه، تلاش و ممارست نیروی انسانی و آزمون دانسته‌ها و فنون، دانش فنی است و بهره‌برداری از فناوری به خلق ثروت منتج می‌شود. ارزش فناوری به میزان این ثروت خلق شده وابسته است چه خود توسعه‌دهنده فناوری از آن استفاده کند و چه فناوری در کسب‌وکار دیگری به کار رود. بنابراین، در معاملات انتقال فناوری، اعطای حق امتیاز برای استفاده از دانش فنی در دیگر کسب‌و‌کارها و در بحث سرمایه‌گذاری مشترک ارزش‌گذاری فناوری بسیار اهمیت می‌یابد.

مفاهیم و روش‌های ارزش‌گذاری فناوری طیف گسترده‌ای از معیارهای کمی و کیفی در برمی‌گیرد. همچنین، ارزش‌گذاری فناوری در حوزه‌های مختلف ملاحظات خاص خود را دارد؛ فلذا ارزش‌گذاری فناوری کاری دشوار بوده و نیاز به تخصص و تجربه دارد.

از مزیت‌های متمایزکننده ارزش‌گذاری فناوری در شرکت دادفلامینگو می‌توان به ارائه این خدمات به صورت حرفه‌ای و منطبق با دانش روز توسط متخصصان این مجموعه اشاره کرد.


2000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
75000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی