ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان

با اذعان به اینکه تولید و بهره‌برداری از دانش، نقش عمده‌ای در ایجاد ثروت ایفا می‌کند؛ اهمیت ظهور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در رونق اقتصادی کشورها آشکار می‌گردد.

شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه‌های مختلف فناوری‌ تشکیل می‌شوند.

مدل‌های سنتی ارزش‌گذاری سهام امکان ارزیابی دقیق شرکت‌های دانش بنیان را فراهم نمی‌کند و لازم است که در محاسبه ارزش کسب‌و‌کارهای این حوزه به متغیرهایی مانند سرعت رشد کسب‌و‌کار و تحولاتی که در صنعت ایجاد می‌کنند نیز توجه کرد.

شرکت دادفلامینگو ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری را در رزومه خود دارد و آماد‌ه ارائه خدمات در این زمینه است.


2000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
75000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی