شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی


تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/20 هیات وزیران درخصوص "عضویت و ثبت معاملات فعالان اقتصادی در سامانه مودیان" طی نامه شماره ۱۴۹۴۰۴ مورخ 1400/11/23توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق بند ح ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ 03/02/1400 تصویب شده است، کلیه فعالان اقتصادی که به عرضه کالا و خدمات، واردات و صادرات می‌‌‌‌‌پردازند مودی نامیده می‌شوند. این مودیان مطابق قانونِ پایانه فروشگاهی و مودیان، موظف به ثبت نام در سامانه مودیان می‌باشند. هدفی که قانون‌گذار از راه‌ اندازی این سامانه دنبال می‌نماید شفاف‌سازی در ثبت صورت‌حساب‌ها از طریق ثبت‌ آنها به صورت الکترونیکی و جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی توسط مشمولین می‌باشد. لازم به ذکر است ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در این سامانه به منزله ثبت در دفاتر قانونی بوده و از همان اعتبار برخوردار است.
فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیب از معافیت مالیات بر درآمد و دارایی بیست ساله و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برخوردار هستند با این حال با توجه به آخرین تصویب‌‌نامه هیات وزیران در این خصوص؛ آن دسته از فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق، که درآمد قطعی شده آنان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل، بیش از پنجاه و پنج میلیارد ریال بوده باشد موظف به ثبت‌نام در سامانه مذکور می‌باشند. لذا عدم الزام قانونی به ثبت‌نام آن‌ها در سامانه مودیان تا قبل از این تاریخ برداشته شده است. از مفهوم مخالف این تصویب‌نامه استنباط می‌شود که آن دسته از فعالانی که درآمد آنان کمتر از مبلغ فوق‌الذکر بوده است، مشمول این تصویب‌نامه و حکم وضعی در آن، مبنی بر ثبت نام در سامانه مذکور و رعایت مفاد قانون مربوط به آن نمی‌باشند.
به بیان دیگر، این تصویب‌نامه این دسته از فعالان اقتصادی را مشمول قانون پایانه‌ فروشگاهی و مودیان نموده است. لذا مشمولین موظف هستند تا تکالیف مندرج در آن من جمله ثبت‌نام در سامانه مودیان، استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاهPOS ) و صدور صورت‌حساب‌های خود از طریق این سامانه را به انجام رسانند. مطابق بند پ ماده 5 مالیات بر ارزش افزوده در این سامانه، طی دوره‌های سه ماهه به شیوه ما به ‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید، محاسبه خواهد شد. لازم به ذکر است که تخلف از مواد این قانون مانند تکالیف ذکر شده فوق، ضمانت اجراهایی من جمله جریمه، پلمپ و حتی ابطال مجوز را در پی دارد. لذا اکیداً توصیه می‌شود که مشمولان این قانون توجه وافری به ثبت‌نام در این سامانه و عمل نمودن مطابق مقررات آن داشته باشند.

 

شبنم طیبی - دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگومقالات مرتبط