کافه پایان نامه: بررسی تاثیر رسانه بر روند دادرسی منصفانه با تأكيد بر جرائم علیه اطفال


چهارمین وبینار کافه پایان‌نامه و چهارمین نشست حقوق کودک:
بررسی تاثیر رسانه بر روند دادرسی منصفانه با تأكيد بر جرائم علیه اطفال

از مجموعه نشست‌های حقوق کودک
(به مناسبت ۱۶ مهر روز کودک در ایران تا ۲۹ آبان روز جهانی کودک)

سخنرانان:
دکتر سید علی کاظمی
قاضی دادگستری و قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه

دکتر فاطمه افشاری
عضو هیئت علمی و مدیرگروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه

نویسنده پایان‌نامه: نفیسه حبیبی
کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی و فعال حقوق کودکان

دبیر نشست:‌ زهره برادران مفید
دبیر انجمن علمی دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

زمان برگزاری: شنبه، ۸ آبان ‌۱۴۰۰ ساعت ۱۹ تا ۲۱
همراه با اعطای گواهی حضور

برگزارکنندگان: فلامینگو کالج، پردیس نوآوری حقوقی و قضایی انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی.

لینک ورود به نشست:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-comrigمقالات مرتبط