پارسا پلیمرشریف


پارسا پلیمر شریف اولین شرکت دانش بنیان ایران در تولید کامپاندهای پلیمری است. تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروهی از قطعه سازان عمده در صنعت خودرو و همچنین ساخت ترکیبات پیشرفته برای صنایع لوله و بسته بندی از جمله فعالیتهای این شرکت می باشد. دادفلامینگو افتخار دارد به عنوان مشاور حقوقی در تنظیم روابط پارسا پلیمر با شرکای تجاری این شرکت سهیم باشد.مقالات مرتبط