فراصندوق ستارگان


شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین، از شرکت‌های برتر ایران در زمینۀ سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. فراصندوق ستارگان، اولین و بزرگ‌ترین فراصندوق (صندوق در صندوق) کشور و یکی از مهم‌ترین و عظیم‌ترین نهادهای مالی ایران است. دادفلامینگو به دیدگاهان نوین به عنوان یکی از موسسان این نهاد مالی و دیگر سرمایه‌گذاران، طیف وسیعی از خدمات حقوقی و مالی را ارائه نموده است.مقالات مرتبط