کودک و تبلیغات بازرگانی


انجمن علمی دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری فلامینگو کالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار می‌کند:

مجموعه نشست‌های حقوق کودک (به مناسب ۱۶ مهر روز کودک در ایران تا ۲۹ آبان روز جهانی کودک)

نشست دوم: کودک و تبلیغات بازرگانی

سخنران: دکتر یوسف قاسمی
دکتری حقوق فناوری‌های نوین از فرانسه
بنیانگذار دادفلامینگو و لامینگو

دبیر نشست:‌ زهره برادران مفید
دبیر انجمن علمی دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

زمان برگزاری: شنبه ۲۴ مهر۱۴۰۰ - ساعت ۱۹

همراه با اعطای گواهی
لینک ورود به نشست:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-comrigمقالات مرتبط