وبینار کیفرگرایی و نگاه ایرانیان به کیفر


فلامینگوکالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار می‌کنند:
وبینار کیفرگرایی و نگاه ایرانیان به کیفر

سخنران: حمیدرضا نیکوکار
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
مدرس دانشگاه
وکیل پایه یک دادگستری
مولف و مترجم حوزه کیفرشناسی و جرم‌شناسی

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰

لینک ثبت‌نام: https://evnd.co/RUswR
بستر برگزاری: اسکای‌روم
شرکت در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.مقالات مرتبط