سومین وبینار کافه پایان‌نامه با موضوع؛ حق بر توسعه مناطق محروم در نظام اداری (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)


فلامینگو کالج و پردیس نوآوری حقوقی و قضایی با همکاری مؤسسه توسعه حقوق فقرزدايي و انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند:

سومین وبینار کافه پایان‌نامه با موضوع؛
حق بر توسعه مناطق محروم در نظام اداری
(مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

سخنرانان:
دکتر محمد جلالی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی

نرگس نقشی (نویسنده پایان‌نامه)
دانش‌آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
فعال اجتماعی

دبیر نشست: نفیسه حبیبی
کارشناس ارشد حقوق بشر
مسئول برنامه‌ریزی و تولید محتوای حقوقی در فلامینگوکالج

زمان: سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ تا ۲۱

بستر برگزاری: ادوبی‌کانکت
کد ورود به نشست:
http://194.225.24.96/anjoman-elmi-2

 


مقالات مرتبط