کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای انتقال فناوری


نشست چالش‌ها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای فناوری‌محور و کسب و کارهای نوآورانه با محوریت
...موضوعات زیر با حضور دکتر یوسف قاسمی


مقالات مرتبط