وبینار چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها


وبینار چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها

تاریخ رویداد: سه شنبه 19 اسفند ماه 1399
🕐زمان: از ساعت 14الی 16
سخنران دوره:
▪️دکتر انوشیروان کریمی مدیرعامل موسسه حقوقی کریمی و همکاران
▪️کامبیز کهنسال مدیر بخش خدمات استارتاپی اتاق فدرال اتریش
▪️دکتر یوسف قاسمی دکتری حقوق از فرانسه و بنیانگذار دادفلامینگو و لامینگو
▪️امیرسامان مولوی بنیانگذار Classlike، هم بنیان گذار گلیتال
▪️مصطفی قمری مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست


مقالات مرتبط