درباره دادفلامینگودرباره دادفلامینگو

دادفلامینگو اولین شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری فناوری است.


دادفلامینگو


تیم دادفلامینگو

اعضای تیم دادفلامینگویوسف قاسمی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای حقوق فناوری‌های نوین و مالکیت فکری
 
محمدحسین فروتن
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان تجاری سازی
کارشناس ارشد مهندسی عمران
 
زهرا قاسمی
عضو هیئت مدیره و ناظر در مدیریت مالی و اداری
کارشناس ارشد مهندسی شیمی
حسین فلاحی
مدیر دپارتمان ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
 
ساناز حسینی کلاهی
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه منچستر انگلستان
 
میلاد فیض بخش
مدیر دپارتمان مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
محمدرضا عزیزخانی
مدیر توسعه کسب و کار
کارشناس مهندسی شیمی
 
مهسا دهقان
هم‌بنیان‌گذار و مدیر لامینگو
کارشناس حقوق
 
مهرداد فیض بخش
کارشناس ارشد مالی و حسابداری
کارشناس ارشد حسابداری
میلاد شجاعی
عضو هیئت مدیره و مدیر ارشد محصول لامینگو
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
 
یاسین فلاح
هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فنی لامینگو
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 
فائزه جانثاری
رئیس دفتر مدیرعامل
کارشناس میکروبیولوژی
 
وحید ترابیان
برنامه نویس ارشد و مدیر فنی پروژه لامینگو
کارشناس اشد مهندسی عمران
 
افشین عزیزی
مدیرعامل فلامینگو کالج
کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
 
کمال علی حسینی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
 
محمدهادی کاظمی
کارشناس حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
 
فاطمه محمدزاده
متخصص مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
نگار افشاری
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
هومان شاهرخ
کارشناس حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
امیرحسین جوان
کارشناس حقوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
 
نیکتا روزبهانی
کارشناس حقوقی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
 
فاطمه قاضی کرمانی
کارشناس ارتباط با مشتری
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
امیر محمدبیگی
کارشناس
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 
زهرا شریف‌زاده
کارشناس حقوقی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
 
حمداله شکرالهی منفرد
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
 
فهیمه ذبیحی فیض آبادی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
علیرضا کوهی
متخصص مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
نیلوفر جهانفر
کارشناس حقوقی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
 
فرزانه اسماعیل‌پور
ُسرپرست حقوقی محتوا
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی