درباره دادفلامینگودرباره دادفلامینگو

دادفلامینگو اولین شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری فناوری است.


دادفلامینگو


تیم دادفلامینگو

اعضای تیم دادفلامینگویوسف قاسمی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای حقوق فناوری‌های نوین و مالکیت فکری
 
محمدحسین فروتن
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان تجاری سازی
کارشناس ارشد مهندسی عمران
 
زهرا قاسمی
عضو هیئت مدیره و ناظر در مدیریت مالی و اداری
کارشناس ارشد مهندسی شیمی
حسین فلاحی
مدیر دپارتمان ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
 
ساناز حسینی کلاهی
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه منچستر انگلستان
 
مهسا دهقان
هم‌بنیان‌گذار و مدیر لامینگو
کارشناس حقوق
 
میلاد فیض بخش
مدیر دپارتمان مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
فائزه جانثاری
رئیس دفتر مدیرعامل
کارشناسی ارشد روانشناسی
 
محمدرضا عزیزخانی
مدیر توسعه کسب و کار
کارشناس مهندسی شیمی
 
مهرداد فیض بخش
کارشناس ارشد مالی و حسابداری
کارشناس ارشد حسابداری
میلاد شجاعی
عضو هیئت مدیره و مدیر ارشد محصول لامینگو
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
 
یاسین فلاح
هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فنی لامینگو
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
 
وحید ترابیان
برنامه نویس ارشد و مدیر فنی پروژه لامینگو
کارشناس اشد مهندسی عمران
 
محمدهادی کاظمی
کارشناس حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
 
فاطمه محمدزاده
متخصص مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
نگار افشاری
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
امیرحسین جوان
کارشناس حقوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
 
فاطمه قاضی کرمانی
کارشناس ارتباط با مشتری
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
امیر محمدبیگی
کارشناس
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 
فهیمه ذبیحی فیض آبادی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
علیرضا کوهی
متخصص مالی و حسابداری
کارشناس حسابداری
نیلوفر جهانفر
کارشناس حقوقی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
 
فرزانه اسماعیل‌پور
ُسرپرست حقوقی محتوا
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی