خدمات تجاری سازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


دادفلامینگو، مشاور حقوقی و استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری


مقالات مرتبط